Zoznam prebiehajúcich elektronických aukcií

Predmet výberového konania Termín predkladania ponúk Typ výberového konania
Obchodná verejná súťaž_Inteligentné elektromery s pokročilou funkcionalitou s GSM/GPRS/EDGE/LTE modemom a s anténou 24.04.2019 13:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Úprava existujúcich dispecerských stolov a doplnenie dvoch nových stolov 03.04.2019 10:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
OVS - Úprava NN vedenia (doplnenie optiky) región Humenné 02.04.2019 14:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Plastové príchytky na káble 01.04.2019 14:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Obchodná verejná súťaž Elektromontážne práce na stavbe BZENOV - RADATICE – úprava vedenia V217 28.03.2019 10:00 predkvalifikované
Obchodná verejná súťaž Elektromontážne práce na stavbe RADATICE – úprava časti NN siete 28.03.2019 10:00 predkvalifikované
ES Poprad 2 - monitoring podložia-geologické práce 27.03.2019 14:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
zobraziť legendu