Zoznam prebiehajúcich elektronických aukcií

Predmet výberového konania Termín predkladania ponúk Typ výberového konania
Vonkajšie staničné podperné izolátory z keramického materiálu pre menovité napätie 110 kV 02.07.2019 09:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Konzoly pre izolované vedenia do 22 kV na betónové a drevené stožiare 02.07.2019 09:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Vypracovanie statického posúdenia Blažice - zriadenie optického vedenia 21.06.2019 09:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Podpora McAfee Complete Data Protection Advanced 20.06.2019 14:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Podpora pre McAfee ESM-ELM-ERC-6000 a McAfee Application Data Monitor APM-1250 20.06.2019 13:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Prenájom dopravného značenia 19.06.2019 16:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Spracovanie statického posudku HOK ES Vranov 110 kV 19.06.2019 14:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
zobraziť legendu