Zoznam prebiehajúcich elektronických aukcií

Predmet výberového konania Termín predkladania ponúk Typ výberového konania
Ochranná prilba s integrovaným štítom 09.03.2020 10:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Obchodná verejná súťaž - Kombinované zemné laná pre vonkajšie vvn vedenia (OPGW) 28.02.2020 09:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Ručné motorové náradie značky STIHL 27.02.2020 14:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Spodná stavba Podolínec, Chatky, VN, TS, NN 26.02.2020 10:00 predkvalifikované
Obchodná verejná súťaž - Switche pre ISP WAN sieť 26.02.2020 09:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Obchodná verejná súťaž - Komponenty pre ISP WAN sieť 26.02.2020 09:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Paska viazacia 25.02.2020 14:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Uzáver kab.utesňovací - teplom zmrštiteľný 25.02.2020 14:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
OVS - Úprava NN vedenia (doplnenie optickej vrstvy DS) región Rožňava 25.02.2020 14:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Obchodná verejná súťaž Dodávka reklamných predmetov s potlačou loga 25.02.2020 10:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Letecká prehliadka vonkajších elektrických vedení 110 kV 25.02.2020 10:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
EUROTEST 61557 EU - MI2086EU+príslušenstvo 24.02.2020 14:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Zvodič prepätia VN Uc=24kV do kobiek 24.02.2020 14:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
MIT 515 - Merač izolačných odporov 24.02.2020 14:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
Obchodná verejná súťaž - Rozvádzače sekundárnej techniky a vlastnej spotreby pre ES Svidník 24.02.2020 11:00 otvorené zobraziť bližšie informácie elektronickej aukcie zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
zobraziť legendu